Size en iyi çözümleri sunabilmek için, SİZİNLE tanışmak istiyoruz.İş akışı, doküman ve sayısallaştırma yönetimi ile kurumunuzda verimliliği arttırın

eBA ile Bir Adım Önde Olun!

eBA Doküman Yönetim Sistemi kurumun ya da organizasyonun kurumsal hafızasını düzenler, geleceğe güvenli ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmasında yardımcı olur. Diğer bir ifade ile şirketlerin yaşam süreçleri boyunca yarattığı bilgi, belge doküman gibi yazılı ya da görsel öğelerin oluşturulması, saklanması ve bu bilgilere erişilmesini sağlar. Özetle kağıtsız ofis yönetim sistemi diye tanımlayabiliriz.

eBA İş Akışı Yönetim Sistemi iş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik otomasyona taşınması ve diğer kurumsal uygulamalarla entegrasyonunu sağlayarak, işletmelerin karlılığını artıran, süreç odaklı iş yapma anlayışını yaygınlaştıran bir süreç geliştirme platformudur. Kurumsal süreçlerin, standartlaşması, optimizasyonu, hızlandırılması ve otomasyonu için iş akışı sistemlerine ihtiyaç duyarız. Bu tip sistemler, doküman ve formları akıllı hale getirerek elektronik ortamda yönetilmesini sağlar.

QDMS – Entegre Yönetim Sistemi; kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Her türlü yönetim sistemi standardının öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesine ve takibine olanak sağlayan modüler bir uygulamadır.

İŞ Akış Sistemleri

İş Akış Yönetim Sistemi; İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortama taşınması ve firma içerisinde var olan diğer sistemlerle entegrasyonunu sağlayarak, kurumların karlılığını yükselten, süreç odaklı iş yapma anlayışını yaygınlaştıran bir sistemdir.

İş Akışı, organizasyonel yapılar, fonksiyonlar, projeler, proje takımları, politikalar, hiyerarşilerle olukça yakından ilgilidir. Bazı tekrarlanabilir iş hedeflerine ulaşmak için tamamlanılması gereken bir dizi görevler bütününe iş akışı denir.

İş Akışı Yazılımı, şirket içinde yer alan iş akışlarınızı yönetmek için kullanılan modern çözümler bütünüdür. eBA iş akış yazılımı kurumuzun verimliliğini artırırken, sizlere zamandan tasarufu sağlamaktadır.

BLOG

 • Evden Nasıl Verimli Çalışabiliriz?

  Uzaktan çalışmanın her geçen gün daha gerekli olduğu günümüzde verimlilik nasıl sağlanabilir? Çalışmak ve üretmek için kapalı bir ofise ihtiyaç duyulmayan dünyada, gelişen teknolojiler kurum ve personellerin imdadına yetişti. Dizüstü bilgisayarların yanı sıra akıllı telefonlar ve sosyal ağlar üzerinden sürdürülen kesintisiz iletişimi “Home Office” mantığının konforuyla birleştirerek ortaya daha özgün ve başarılı işler çıkartmak mümkün

 • Covid-19 Yazılım Sektöründe Neleri Değiştirdi?

  Tüm dünyaya beklenmeyen ve zor bir süreç yaşatan Covid-19 günleri, farklı sektörler üzerinde öngörülemeyen değişiklikler yaşanmasına neden oldu. Hem çalışanlar hem de kullanıcılar için yaşam konforuna odaklanan yazılım sektörü, pandemi boyunca pazar payını artırmayı başardı. Tüm sektörlerde verimliliğin artması için büyük önem taşıyan yazılım sistemleri, evde yaşamın gereksinimlerine odaklanarak hayatın kaldığı yerden devam etmesi için

 • İş Akış Şeması Nedir?

  İş akış şeması, bir iş akışı ile bir sorun türü arasındaki bir dizi ilişkiyi tanımlar. İş akışı şemaları her projede sorun türü kombinasyonları için farklı bir iş akışı kullanılmasını mümkün kılar. İş akış şemasını bir sürecinin baştan sona tüm adımlarının alınan kararlarla beraber görsel olarak gözler önüne serilmesi olarak özetleyebiliriz. İş akış şemalarında ASME (Amerikan

 • Satın Alma Sözleşme Süreçlerinizi eBA Yazılımı ile Kolayca Yönetebilirsiniz.

  Covid-19 tüm yaşantımızı kökünden değiştirmeye başladı diyebiliriz. Tüm dünya bu yeni sürece ayak uydurmaya, iş süreçlerini uyarlamaya çalışıyor. Klasik yöntemlerin bu süreçte işlevsel olmadığını söylemek gerek. Ama biliyorsunuz, krizlerde fırsatlar da gizlidir. Daha yeniye, teknoloji temelli bir sisteme geçiş yapmanın ise tam sırası. Çünkü eBA, firmalara yalnızca kısmi bir dijitalleşme değil, tüm iş süreçlerini dijital

0

Farklı
Müşteri

0

Süreç
Tasarımı

0

Yazılım
Saati

0

Müşteri
Memnuniyeti