Size en iyi çözümleri sunabilmek için, SİZİNLE tanışmak istiyoruz.İş akışı, doküman ve sayısallaştırma yönetimi ile kurumunuzda verimliliği arttırın

eBA ile Bir Adım Önde Olun!

eBA Doküman Yönetim Sistemi kurumun ya da organizasyonun kurumsal hafızasını düzenler, geleceğe güvenli ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmasında yardımcı olur. Diğer bir ifade ile şirketlerin yaşam süreçleri boyunca yarattığı bilgi, belge doküman gibi yazılı ya da görsel öğelerin oluşturulması, saklanması ve bu bilgilere erişilmesini sağlar. Özetle kağıtsız ofis yönetim sistemi diye tanımlayabiliriz.

eBA İş Akışı Yönetim Sistemi iş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik otomasyona taşınması ve diğer kurumsal uygulamalarla entegrasyonunu sağlayarak, işletmelerin karlılığını artıran, süreç odaklı iş yapma anlayışını yaygınlaştıran bir süreç geliştirme platformudur. Kurumsal süreçlerin, standartlaşması, optimizasyonu, hızlandırılması ve otomasyonu için iş akışı sistemlerine ihtiyaç duyarız. Bu tip sistemler, doküman ve formları akıllı hale getirerek elektronik ortamda yönetilmesini sağlar.

QDMS – Entegre Yönetim Sistemi; kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Her türlü yönetim sistemi standardının öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesine ve takibine olanak sağlayan modüler bir uygulamadır.

İŞ Akış Sistemleri

İş Akış Yönetim Sistemi; İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortama taşınması ve firma içerisinde var olan diğer sistemlerle entegrasyonunu sağlayarak, kurumların karlılığını yükselten, süreç odaklı iş yapma anlayışını yaygınlaştıran bir sistemdir.

İş Akışı, organizasyonel yapılar, fonksiyonlar, projeler, proje takımları, politikalar, hiyerarşilerle olukça yakından ilgilidir. Bazı tekrarlanabilir iş hedeflerine ulaşmak için tamamlanılması gereken bir dizi görevler bütününe iş akışı denir.

İş Akışı Yazılımı, şirket içinde yer alan iş akışlarınızı yönetmek için kullanılan modern çözümler bütünüdür. eBA iş akış yazılımı kurumuzun verimliliğini artırırken, sizlere zamandan tasarufu sağlamaktadır.

BLOG

 • Dijitalleşme Sürecinizi Ensemble İle Yönetin

  Dijitalleşmeden sonra, dijital dönüşüm de kurumların hayatlarında yerini almaya başladı. Her gün yeni bir firma, dijitalleşme yarışının içine giriyor. Bunun bir gereklilik olduğunu kesinlikle kabul etmek gerekiyor. Çünkü dünya artık online ortamda işliyor, yeni teknolojiler dijitalleşmiş firmalar için geliştiriliyor. Teknolojik anlamda geride kalan bir markanın rekabet anlamında da geride kalacağı aşikâr. Hantal süreçleri olan dijitalleşmemiş

 • QDMS: ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI NEDİR?

  Günümüzde birçok işletme ve kurum yazılım çözümlerinden faydalanarak işletmesinin kalitesini artırmaktadır. Yönetimini ve kontrolünü yazılım çözümlerine bırakması, iş dünyasına birçok avantaj sağlamaktadır. İş dünyasının faydalandığı yazılım çözümlerinden biri de QDMS Entegre Yönetim Sistemidir. Kalite ve Entegre Yönetim Sistemi Nedir? İşletmelerin kalite, çevre ve iş sağlığı gibi belli standartlara uymasında ve takibinin yapılması konusunda işletmelere verilen

 • BEAM; KURUMSAL VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

  Günümüz iş dünyasında, iş alanı genişledikçe işletme faaliyetlerinin takip edilmesi zorlaşmaktadır. Dolayısıyla birçok işletme, teknolojinin de imkânlarından faydalanarak faaliyet takibi konusunda yazılım dünyasından destek almaktadır. İşletmelerin faaliyet takibi konusunda işi uzmanlarına bırakması hata yapma riskini en aza indirmektedir. Faaliyet takibinden maliyet hesaplamasına kadar birçok alanda yazılım dünyası, yazılım çözümleriyle işletmelere hizmet vermektedir. Bu yazılım çözümlerinden

 • Dijitalleşmenin Kurumlara Pozitif Etkisi

  Yeni dünya düzeninde, teknoloji olmadan neredeyse adım atılmadığı günlerdeyiz. Teknolojinin her iş alanına dokunuşlar yaptığını ve hiçbir kurumun teknolojiye kayıtsız kalamadığını gün geçtikçe daha çok deneyimliyoruz. Her iş alanında teknolojiden faydalanırken, kurumlar açısından oldukça olumlu etkiler gözlemleniyor. Olumlu değişimlerin her biri gücünü dijitalleşme dayanağından alıyor. Kurumlardaki Dijitalleşme Kendini yenileyemeyen ve değişime direnen kurumlar yavaş yavaş

0

Farklı
Müşteri

0

Süreç
Tasarımı

0

Yazılım
Saati

0

Müşteri
Memnuniyeti