İnsan Kaynakları Süreç Yönetimi Nasıl Olmalıdır

Firmalar için en önemli konulardan biri çalışan seçimi. Her ne kadar süreçler her geçen gün daha dijital hale gelse de insana duyulan ihtiyaç değişmiyor. Kalifiye insan ihtiyacı ise büyümek isteyen bir şirket için her zaman devam ediyor.

İyi bir çalışana sahip olmak için şirketlerin çok şanslı olması mı gereklidir? Çalışan seçiminde ‘kaderci’ bir yaklaşıma sahip olmak ne kadar doğru? Reel sektörlerde faaliyet gösteren, her adımının kazanç değişiminde etkin olduğu şirketlerin çalışan seçimini bu kadar şansa bırakması zararına değil mi?

Eskiden kullanılan işe alım yöntemlerinin değişmesi gerekiyor. Tıpkı eski satış, tedarik, iletişim ve koordinasyon sistemlerinin değiştiği gibi. Dijitalleşme, firmalara bu fırsatı da sunuyor.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Dijitalleşme

Bir firmanın hangi alanlarda yüksek insan gücüne sahip olduğu bellidir. Hangi departmanda hangi niteliklerde insanların çalışması gerektiği, bu insanların kişisel özellikleri, mantalitesi, sadakati… Kısaca her firmada belirli tipte insanlara ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyacın karşılanması için de potansiyel çalışanlar ile iş görüşmeleri yapılır.

İnsan kaynakları yönetiminin de dijitalleşme süreçleri içine entegre edilmesi mümkündür. Bu, firmanın ihtiyaç duyduğu insanların özelliklerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca başvuruda bulunanların kişisel özelliklerinin iyice analiz edilmesini ve aralarından seçim yapılmasını da sağlayacaktır.

İnsan kaynakları yönetimi yapmak isteyen firmalar için eşsiz bir şans sunan dijitalleşme, firmaların senelerdir sıkıntısını çektiği kalifiye insan ihtiyacının giderilmesinde aktif olarak kullanılabilir.

Firmaya yeni dâhil edilecek çalışanların belirlenmesinde oldukça fayda sağlayabileceği düşünülen dijitalleşmenin, insan kaynakları süreç yönetimine tek katkısı da bu olmayacaktır.

Çalışan Memnuniyeti ve Performans Ölçümü

Firmaya doğru çalışanların dâhil edilmesi nitelikli hizmet üretmek için önemli bir adımdır. Fakat bunun yanında insan kaynakları süreçleri çalışanların performans değerlendirmesini de yapmalıdır. Doğru insanlar arasında dahi yüksek performansla çalışan kişiler kendini belli edecektir. Bu kişilerin belirlenmesi, ödül sisteminin oluşturulması ve yüksek performanslı olanlara ödüller verilmesi gerekir.

Dijitalleşme, insan kaynakları için performans analizi aracı olarak kullanılabilir. Kişilerin yaptıkları işin kalitesi dijitalleşme sayesinde ölçülebilir. Böylece liyakat sahibi çalışanların ödüllerini alması, dolayısıyla memnuniyetlerinin artması sağlanabilir. Bu da yapılan işlerin kalitesini arttıracaktır. Ayrıca çalışanlar arasında rekabet ortamı oluştuğu için, verimli ve nitelikli hizmet üretiminde de artış yaşanacaktır.

Dijitalleşmenin bir diğer katkısı gerekli duyuruların yapılmasını sağlamaktır. Sistem üzerinden kolaylıkla duyurular, ilanlar, kutlamalar ve taziye mesajları yayınlanabilir. Sistemdeki herkesin kolaylıkla göreceği bu duyurular, şirket içindeki birlikteliği artıracaktır. Organizasyonun birbiri ile iyi anlaşan çalışanlardan oluşması da her firmanın işine gelir.Bir cevap yazın