QDMS: ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI NEDİR?

Günümüzde birçok işletme ve kurum yazılım çözümlerinden faydalanarak işletmesinin kalitesini artırmaktadır. Yönetimini ve kontrolünü yazılım çözümlerine bırakması, iş dünyasına birçok avantaj sağlamaktadır. İş dünyasının faydalandığı yazılım çözümlerinden biri de QDMS Entegre Yönetim Sistemidir.

Kalite ve Entegre Yönetim Sistemi Nedir?

İşletmelerin kalite, çevre ve iş sağlığı gibi belli standartlara uymasında ve takibinin yapılması konusunda işletmelere verilen destek sistemidir. İşletmelerin müşterilerine güven vermesinde, oluşabilecek hata riskini minimuma indirmede ve işletme verimini maksimuma çıkarma konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır.

Kalite ve Entegre Yönetim Sistemi’nde etkili rekabet, müşteri memnuniyeti, sürekli gelişme imkânı, kar marjını yükseltme, maliyetlerin denetim altında olması ve çalışan motivasyonu gibi birçok konuda işletmelere büyük faydalar sunmaktadır. Üstelik özel sektör, kamu sektörü, sanayi sektörü, hizmet sektörü, büyük-küçük işletmeler fark etmeksizin tüm iş sektörlerinde kullanılabilmektedir.

QDMS Kalite ve Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı Nedir?

İşletmelerin yönetiminde ve yürütülmesinde uygulanan standartların her türlü takibinde ve yönetiminde kullanılan bir yazılımdır. Toplam kalite ve yönetim sistemlerinde izlenmesi gereken süreçleri bir modüler yapı ile de işletmelere sunmaktadır.

QDMS Kalite ve Entegre Yönetim Sistemi Neleri Kapsıyor?

QDMS Kalite ve Entegre Yönetim Sistemi; standartları, standartların içeriğini, standartların öngördüğü şartların alt yapısını ve standartlarla ilgili tüm faaliyetlerin işleyişini ve takibini sağlamaktadır. Sistemin kapsadığı standartlar şunlardır:

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

QDMS Kalite ve Entegre Yönetim Sistemi Yazılım Çözümleri Nelerdir?

Kontrollü Doküman Çözümü; işletmelerin kullanabileceği belgeleme ve raporlama faaliyetlerindeki alt yapıyı oluşturma, bu faaliyetlerdeki değişiklik ve yenilenme çalışmalarında işletmelerle iletişimi ve işletmeyi bilgilendirme gibi konuları kapsayan bir modüldür. Mevcut faaliyet rapor ve belgelerin ortak bir sistemde, istenilen formatta ve istenilen dilde toplanmasına olanak sağlar.

Bazı standartlar, onay verilene kadar sistemde kapalı tutulmakla beraber kimin incelediğiyle ilgili bilgiler de elde edilebilir. Tamamen değiştirilebilir yapıdadır ve hiçbir yere bağlı olmaksızın yeni düzenlemeler ve eklentiler yapmaya uygundur.

Düzenleyici Önleyici Faaliyetler (DÖF/DİF) ise, işletmelerdeki aksaklıkların ya da düzeltmelerin takibinin yapıldığı bir QDMS modülüdür. Sorunun tespit edilip işleme alındıktan sonraki aşamasında işletmelere yardımcı olmaktadır. Sorunu çözmesi gereken kişi mail yoluyla bilgilendirilir. Sorunun kaynağını tespit etme ve çözüm yolları planlamasında yapılması gerekenler ilgili kişiye iletilir.

Toplantı ve Aksiyon Yönetimi; işletmenin toplantı, projeler, hedefler ve yönetim programı gibi aksiyonlarının takip edildiği bir modüldür. İşletmelerdeki iş planlarının belirlenmesinde, yönetilmesinde ve ilgili kişilerin ilgili görevlere yönlendirilmesine yardımcı olur. Bütçe planları, etkinlik yüzdeleri ve fiili tamamlanma yüzdelerinin otomatik olarak belirlenmesinde kolaylık sağlar.

Denetim modülü; kurum içi ve kurum dışı denetimlerinizi takip edebileceğiniz bir modüldür. Belli dönemde, belli gruplara yönelik denetimler tanımlanarak denetim sonuçları otomatik olarak raporlanabilir ve yayınlanabilir. DÖF ve DİF modülleriyle entegre olarak çalışabilir ve bu aksiyonlara dönüştürülebilir. İş emirlerine ve kapanışlarına da bu modülden ulaşılabilir.

Eğitim Kayıtları modülü ile, eğitim faaliyetlerinin kaydedilmesini ve takibinin yapılması sağlanabilir. Eğitim katılımcıları, mail yoluyla bilgilendirilebilir. Eğitim raporları ve değerlendirmelerine kolaylıkla ulaşılabilir. Eğitim talepleri ve talepleri onaya yollama gibi işlemler rahatlıkla yapılabilir.

Çalışma ve Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığı entegrasyonuyla iş güvenliği eğitimlerini gönderme yükümlülüğünü yerine getirmede de büyük kolaylıklar sağlanmaktadır.

Kalibrasyon (Ölçüm Belirsizliği) modülü; kurum içi ve kurum dışı ölçümlerdeki yanlışları ve doğrulamaları iş emri şeklinde takip ettiğiniz bir modüldür. Sisteme kaydedildikten sonra kalibrasyonlar iş emri şeklinde takip edilebilir, toplu iş emri üretimi oluşturulabilir ve sorumlu kişilere sistem tarafından bilgilendirme yapılabilir. Raporlar, sertifika ve belirsizlik hesabı ayrı olarak hesaplanabilir.

Neden QDMS Kalite ve Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı Tercih Edilir?

QDMS Kalite ve Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı, işletmelerinizde takibini yaptığınız işlerde oluşabilecek karışıklıkların önlenmesine büyük ölçüde yardımcı olur. Takip kolaylığı sayesinde zamandan tasarruf edilir. Mevcut standartlara uygunlukta sorun yaşanmaması işletmelerinize duyulan güveni garanti altına alır.Bir cevap yazın