QDMS Entegre Yönetim Sistemi

QDMS – Entegre Yönetim Sistemi kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Uygulama türlü yönetim sistemi standardının (ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 16949, ISO 17025, ISO 27001 vb) öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve takibine imkân sağlamaktadır.

QDMS birimler, bireyler, taraflar ve faaliyetler arasında iletişim ve koordinasyon sağlayarak işgücü ve zaman tasarrufu sağlar ve kurumsal hafızaya katkıda bulunur.

QDMS, Microsoft .NET teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş % 100 Web tabanlı uygulamadır. Uygulama tamamen modüler ve parametrik yapıda olup, Baz modül (Sistem Altyapı Tanımları) ve Doküman yönetimi modülünden başlanılarak, modüller istenildiği zaman ve istenildiği sırada devreye alınabilmektedir. Kullanıcılar sisteme Internet Explorer, Crome, Firefox gibi web tarayıcıları  kullanmak suretiyle erişerek işlemlerini gerçekleştirmektedir. Kullanıcı bilgisayarlarına herhangi bir program kurulumu gerekmemektedir. Bu sayede, Uygulama, uzak lokasyonlardan ve Internet üzerinden de kolaylıkla kullanılabilmektedir. (Internet kullanımı için güvenli erişim sağlanması tavsiye edilir.) Sistemde yürütülen her türlü faaliyet tanımlanan rapor şablonları yardımıyla otomatik olarak raporlanmaktadır. Sistem arka planda kişilerin yapması gereken aksiyon ve faaliyetleri e-mailler ile duyurulmakta, kişiler isterlerse sistemden, isterlerse de mail ekindeki linkleri kullanarak faaliyetlerini gerçekleştirebilmektedir. Sistem tüm SMTP/POP3 uyumlu mail sistemleri ile entegre olarak çalışabilmektedir. Ayrıca ilişkisel veri tabanında tutulan doküman ve faaliyetler ile ilgili bilgiler sistemde yer alan grafik ve raporlar kullanılarak detaylı olarak analiz edilebilmektedir.

Tüm modüller, mevcut zengin parametreler yardımıyla değişen koşul ve politikalara uyarlanabilmektedir.

Sorgulamalar Firmanın tamamı için yapılacağı gibi iş yerleri bazında da yapılabilmektedir.

Birden fazla yönetim sistemi desteklenmekte ve istenirse yönetim sistemi bazında raporlar alınabilmektedir.

Ekran bilgileri, mesajlar, kullanıcı tanımlı içerik çok dilli olarak çalışabilmektedir. İstenirse Türkçe ekranlar dahi kurumsal jargon’ a göre düzenlenebilmektedir.

Neden QDMS Entegre Yönetim Sistemi
 • Yönetim sistemi süreçlerini otomatize etmek için
 • İzlenebilirliği sağlamak için
 • Verileri kolayca analiz etmek için
 • Veri paylaşımını güvenle yönetmek için
 • Veri kaybını önlemek için
 • Geniş iş ortakları ağı için
 • Deneyimli kadroları için
 • Sektörel tecrübeleri için
 • Güçlü destek yapısı için
 • Kurumsal hafıza oluşturmak için
 • Sürekli öğrenmek için
 • Zamandan tasarruf etmek için
 • Kişilere bağlı kalmamak için
 • Nitelikli kaynak ve AR-GE için
 • Veri aktarım araçları için
 • Entegrasyon desteği için
 • Modüler kurgusu için
QDMS Genel Özellikleri
 • Çoklu dil desteği
 • Minimum BT desteği
 • Öğrenilmesi kolay
 • Hızlı ve kolay devreye alma
 • Her yerden erişim
 • Kullanıcı dostu ekranlar
 • Veri güvenliği ve Bilgi havuzu
 • Diğer uygulamalar ile kolay entegrasyon
 • Kurum özel iş akışları oluşturabilme
 • Modüler Kurgu
 • Web Uygulaması–Cross Browser Desteği
 • E-Mail destekli iş akışları
 • Active Directory Entegrasyonu
 • Tüm modüller için ortak altyapı
 • Geniş parametre desteği
 • Rol bazlı yetkilendirme ve görevlendirme
 • Uyarlanabilir uyarı ve eskalasyon sistemi
 • Esnek raporlar ve grafikler
QDMS'in Güçlü Yönleri
 • Kurumsal hafıza ve kurumsal bilgi havuzu oluşturma
 • Modüler ve parametrik yapı
 • Çoklu dil desteği
 • Web teknolojisi ile her yerden erişim ve Mobil cihaz desteği
 • Bağımsız iş akışları oluşturabilme
 • Hızlı ve kolay devreye alınabilme
 • Kişilere bağlı kalmadan yönetim
 • Değişen şartlara uyum
 • Güvenli doküman kontrolü ve hızlı onay mekanizması ile zaman tasarrufu
 • Kolay tasnif edilen, indekslenen dokümanlar ile hızlı görüntüleme
 • Yetkilendirme özelliği ile dokümanlara kontrollü erişim ve birbirleri ile ilişkilendirilebilir dokümanlar
 • Dokümanların otomatik yayınlanması ve okunan dokümanların kolay takibi
 • Basılı dokümanların yönetimi
 • Onay, kontrol, revizyon ve yayınlama aşamalarında e-mail ile bilgilendirme
 • Otomatik olarak sistem tarafından doküman master listesi oluşturma
 • Şablon kullanımı ile dokümanlarda standardizasyon sağlama
 • Dokümanları ürün, süreç ve yönetim sistemleri ile dinamik olarak ilişkilendirme
 • Manuel olarak doldurulup arşivlenen kalite kayıtlarının takibi
 • Kurum içi ve kurum dışı tüm şikayetlerin yönetimi
 • Şikayetleri şirket prosedürlerine uygun olarak kayıt altına alma, takip etme ve raporlama
 • Şikayetler ile ilgili alınan aksiyonların anlık olarak takip edilmesi
 • Aksiyon atanan kişileri sistem üzerinden bilgilendirme
 • Geciken işlerde ilgililerin ve yöneticilerin bilgilendirilmesi, raporlanması
 • Müşteri bazında rapor şablonu tanımlanması ve müşteriye gönderilmesi
 • Şikayet sürecinde istenilen akış ve onay adımlarının tanımlanması
 • Şikayetin risk analizine göre önceliklendirme yapılması
 • Sistem üzerinden şikayet kayıtları ile ilgili raporlar ve grafiklerin alınması
 • Müşteri şikayetleri sürecinden düzeltici önleyici faaliyetler (DÖF) sürecinin başlatılması
 • Kök neden analizlerinin yapılması
 • Şikayetlerin kategorilere ayrılması ve analiz edilmesi
 • Şikayetlerin kapatılmadan önce etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Müşteriye şikayet ile ilgili anket gönderilmesi
 • Şikayet çevrim içi sürelerinin raporlanması
 • Dış uygulamalardan şikayet kaydı açılması için Web Service desteği
 • Düzeltici/Önleyici faaliyetleri şirket prosedürlerine uygun olarak kayıt altına alma, takip etme ve raporlama
 • Düzeltici/Önleyici faaliyetler ile ilgili alınan aksiyonları anlık takip etme ve otomatik bilgilendirme
 • Geciken işlerde ilgililere ve yöneticilere periyodik hatırlatma
 • DÖF sürecinde istenilen akış ve onay adımlarını tanımlama
 • Müşteriye özel Global 8 Disiplin (G8D) desteği
 • Denetim, Müşteri Şikayet, FMEA, Olay Bildirimi ve Risk Yönetim modülleri ile entegrasyon
 • İşlem kaynakları, uygunsuzluk kategorileri ve kök nedenleri kuruma özgü tanımlama
 • Uygunsuzluk Raporları, Pareto Analiz ve Grafikler Yönetim sistemi ve süreç gibi değişik kriterlerde Düzeltici/Önleyici faaliyetleri izleme
 • Düzeltici/Önleyici faaliyetler ile ilgili kapatma öncesi ve sonrası etkinlik değerlendirme
 • Dış uygulamalardan Düzeltici/Önleyici faaliyet kaydı açılması için Web Service desteği
Modüller
 • Sistem Altyapı Tanımları(Baz Modül),
 • Stratejik Planlama
 • Doküman Yönetimi,
 • İç Müşteri Şikayetleri Yönetimi,
 • Dış Müşteri Şikayetleri Yönetimi,
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler,
 • Denetim Faaliyetleri,
 • Anket İşlemleri,
 • Genel Aksiyon Takibi,
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi,
 • Eğitim Yönetimi,
 • Kalibrasyon Yönetimi,
 • Çevresel Boyutlar ve Etkiler(Çevre Risk Analizi),
 • İş Güvenliği Risk Analizi,
 • Öneri Sistemi,
 • Süreç Yönetimi,
 • Performans Yönetimi (Kalite Hedefleri),
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formu,
 • BT Varlık Risk Yönetimi
 • FMEA
 • Olay Bildirimi
 • Atık Yönetimi
 • Yasal Mevzuat Takibi
 • İş Başı ve Periyodik Muayene
 • Kişisel Koruyucu Donanım
 • Acil Durumlar
 • İş İzni Takibi
 • Çağrı Merkezi