eBA Doküman ve İş Akışı Yönetim Sistemi

eBA iş akış yönetimi iş süreçlerinin standardizasyonu ve otomasyonunu sağlayarak, iş süreçleri performansını iyileştiren, süreç maliyetlerini düşüren kurumsal kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunan bir yazılımdır.

Elektronik İş Akış Yönetim Sistemleri; işleri masa, ofis ve lokasyonlar arasında elektronik olarak dolaştırarak, uzaklık kavramını ortadan kaldırıp, işletmelerin iş yapma biçimini önemli ölçüde değiştirmektedir. İş Akış uygulamaları, günümüzde işlerin doğru bilgiler ile hızlı ve kesintisiz akmasını, süreçlerin izlenmesini ve süreç maliyetlerinin düşürülmesini sağlayan en önemli yazılım ürünlerindendir.

eBA, mevcut ERP sistemlerine entegre olabilme anlamında yüksek yeteneklere sahip esnek ve kod geliştirmeden form ve akış üretmenize olanak veren %100 web tabanlı bir uygulamadır.

eBA İş Akışı ve Doküman Yönetim Sistemi
eBA İş Akışı ve Doküman Yönetim Sistemi
Neden eBA İş Akışı Yönetimi

eBA Döküman Yönetimi, eBA Capture ve eBA İş Akışı modülleri ile kurumda kağıtsız ofis dönüşümünü çok hızlı bir şekilde sağlayabilir; tüm iş süreçlerinizin ve kurumsal dokümanlarınızın elektronik ortamda paylaşılmasını ve takibini gerçekleştirebilirsiniz.

eBA Doküman Yönetimi sayesinde kurumsal hafızanızı oluşturup, eBA iş akışı yardımıyla bu dokümanlarınızın elektronik ortamda kurum içerisinde dolaşmasını sağlayabilir, eBA Capture sayesinde tüm fiziksel dokümanlarınızı hızlı bir şekilde elektronik dokümanlara çevirebilirsiniz.

İş süreçlerinizin standardizasyon ve otomasyonunu sağlayarak süreçlerinizin performansını iyileştirebilir ve böylece süreç maliyetlerinizi düşürerek kurum kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

eBA ile mevcut operasyonel sistemlerle kolay entegre edilebilir iş süreçlerini geliştirebilirsiniz. Özelleştirilebilir katmanı ile kurumun mevcut altyapısındaki süreçlerle tam uyumlu çalışır.

Ofis çalışanlarının zamanlarının % 40-% 60’ı belge oluşturmak, aramak, almak, tasnif etmek ve düzenlemek içim harcanmaktadır.

eBA İş Akışı Genel Özellikleri
 • Kurumsal hafızanın düzenlenmesi
 •  Süreç odaklı iş yapma anlayışı
 •  İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu
 •  İş süreçlerinin standarizasyonu
 •  Güvenli erişim
 •  Sürükle bırak teknolojisi
 •  Süreç maliyetlerinin azalması
 •  Minimum kod yazım ihtiyacı
 •  Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon
 •  Versiyonlama
 •  Rol bazlı iş akışları
 •  TS13298 standardına uyumluluk
 •  İş süreçlerinde takip edilebilirlik
eBA'nın Güçlü Yönleri
 • Mevcut operasyonel sistemlerle kuvvetli entegrasyon
 • SAP, AXAPTA, Oracle, Netsis, Logo, Nebim, Mikro gibi popüler ERP sistemleriyle kolay ve hızlı entegrasyon imkanı,
 • ERP sistemlerinin dışında kalan iş süreçlerinin ERP sistemine entegre edilmesi,
 • Kağıt üzerinde takip edilen iş süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesi,
 • Elektronik ortamda mevcut operasyonel sistemlerle konuşarak hatalı veri girişinin engellenmesi,
 • Bimser Çözüm ve TÜBİTAK ortak çalışma ile eBA’da elektronik imza entegrasyonu imkanı,
 • İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu ve standardizasyonu,
 • İş süreçlerinde takip edilebilirlik ve süreç maliyetlerinin azaltılması,
 • Sürükle bırak teknolojisi,
 • Rol bazlı iş akışları,
 • Kurumsal hafızanın düzenlenmesi,
 • Profil Formları ile hızlı ve güvenli erişim,
 • Sistematik biçimde saklama,
 • TS13298 standardına uyumluluk,
 • Resmi yazışmalarda uygulanacak usül ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uyumlu,
 • Standart dosya planı uyumlu,
 • DTVT uyumlu,
 • e-Yazışma paketi,
 • KEP üzerinden yazışma,
 • Dokümanlarınızı hızlıca elektronik ortama aktarımı ve sınıflandırılması,
 • Arşivleme ekibinin verimliliğini arttırır ve performansını ölçer.
 • Standart dışı tarama ve doküman oluşumunu engeller.
 • Tarayıcılarla entegrasyon, Siyah/Beyaz, renkli, gri tarama ve çevrim ve boş sayfa ayıklama,
 • OCR (Optical Character Recognition) desteği ile searchable PDF, Word,
 • Excel olarak aktarım,
 • Oryantasyon, eğrilik ve çözünürlük düzeltme,
 • Tiff, PDF, PDF/A BMP, JPEG, JPEG2000 gibi endüstri standardı görüntü formatlar,
 • İndeks bilgilerini XML Metadata olarak aktarma,
 • Kompleks veri yapılarının kolay raporlanabilmesi ve rapor sonuçları üzerinden kolay analiz imkanı,
 • Geniş veri kaynağı desteği ile tüm operasyonel sistemlerden gelen dataların konsolidasyonu,
Modüller

Dokümanlarınızı hızlıca elektronik ortama aktarır Dokümanlarınızı kolayca sınıflandırır Doküman yönetimine ve diğer tüm operasyonel sistemlere aktarır Arşivleme ekibinin verimliliğini arttırır, performansını ölçer Standart dışı tarama ve doküman oluşumunu engeller Tarayıcılarla entegrasyon OCR (Optical Character Recognition) Görüntü iyileştirme özellikleri Siyah/Beyaz, renkli, gri tarama ve çevrim Boş sayfa ayıklama Oryantasyon ve eğrilik düzeltme Kirlilik yok etme Çözünürlük ve boyut düzeltme İndeksleme Tiff, PDF, PDF/A BMP, JPEG, JPEG2000 gibi endüstri standardı görüntü formatlar İndeks bilgilerini XML Metadata olarak aktarma OCR desteği ile searchable PDF, Word, Excel olarak aktarım

İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon Süreç maliyetlerinin azalması Süreç odaklı iş yapma anlayışı İş süreçlerinin standarizasyonu İş süreçlerinde takip edilebilirlik Sürükle bırak teknolojisi Minimum kod yazım ihtiyacı Rol bazlı iş akışları

Kurumsal hafızanın düzenlenmesi Güvenli erişim Versiyonlama Sistematik biçimde saklama Profil Formları ile hızlı erişim Check-In / Check-Out ile kontrollü erişim Lokalizasyon desteği

TS13298 standardına uyumluluk Resmi yazışmalarda uygulanacak usül ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uyumlu Standart dosya planı uyumlu Nitelikli elektronik imza Evrak yönetimi DTVT uyumlu e-Yazışma paketi KEP üzerinden yazışma

Kompleks veri yapılarının kolay raporlanabilmesi Karmaşık raporların görsel öğelerle sade ve basit gösterimi Rapor sonuçları üzerinden kolay analiz imkanı Kolay ve hızlı tasarım ile anında iş ihtiyaçlarına yönelik görsel raporların oluşturulabilmesi Geniş veri kaynağı desteği ile tüm operasyonel sistemlerden gelen dataların konsolidasyonu