Dijitalleşme Sürecinizi Ensemble İle Yönetin

Dijitalleşmeden sonra, dijital dönüşüm de kurumların hayatlarında yerini almaya başladı. Her gün yeni bir firma, dijitalleşme yarışının içine giriyor. Bunun bir gereklilik olduğunu kesinlikle kabul etmek gerekiyor. Çünkü dünya artık online ortamda işliyor, yeni teknolojiler dijitalleşmiş firmalar için geliştiriliyor. Teknolojik anlamda geride kalan bir markanın rekabet anlamında da geride kalacağı aşikâr. Hantal süreçleri olan dijitalleşmemiş bir firmalar, hızlı, etkili ve hatasız bir sistem ile rekabet edemiyor.

Dijitalleşme ile Dijital Dönüşüm Arasındaki Fark Nedir?

Dijitalleşme, kuruma teknolojiyi entegre etmektir. Dijital dönüşüm ise, bu süreç içerisinde gelişen verileri toplayıp bunları farklı yazılımlarla kurumun kimliğine uygun olarak ve katkı sağlayacak şekilde kazandırmaya yönelik işler bütünüdür.

Dijital Dönüşüm Yolculuğunuza Ensemble ile Başlamaya Ne Dersiniz?

Ensemble nedir?

Şirketler adeta orkestra gibi çalışırlar. Her ne kadar her departmanın ayrı bir tınısı, melodisi olsa da, tümden başarı için bütüne bakıldığında o tınıların toplamının uyumlu olması gerekir. İşte #Ensemble bir orkestra şefi gibi ortak bir hedef doğrultusunda kurumdaki tüm departmanları ortak bir platformda topluyor ve aynı hedefe yönlendiriyor.

Dijital dönüşüm ancak yaptığınız işe ve paydaşlarınıza katma değer kattığınızda gerçek bir dönüşüm olabiliyor. #Ensemble, bir dijital dönüşüm stüdyosu gibi çalışarak dijitalleşme sürecinizde size yol arkadaşlığı sunuyor. Tüm süreçlerinizi modelleyerek haritalandırıp risk ve fırsatlarınızı, kaynak ve yetkinliklerinizi ölçümlemenizi sağlıyor. Kurum içerisinde kullanılan tüm verileri görselleştirip akıllı süreç yönetimine entegre edebiliyor.

Sürekli gelişen ve değişen iş dünyasında başarılı olmak isteyen şirketler, bu değişime hazırlıklı olmalıdır. Rekabet artık şirketler arasında olmaktan çok şirketlerin süreçleri nasıl yönettiğine göre şekilleniyor. Süreçlerini etkili ve verimli hale getiremeyen, sürdürülebilir bir süreç yönetimi sistemi kuramayan kurumların rekabette geri kalmaya mahkum oluyor.

Ensemble ile Sürecin Basamakları:

·        Süreç Performans Yönetimi

Kurumda yürüyen tüm işlerin belirlenmesi, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda gözden geçirilmesi, sürekli iyileştirilmesi, gerekiyorsa yeniden tasarlanması süreç performans yönetimidir.

İş yapış şeklerini ortaya koymakta, kaynak kullanımını ölçümlemekte ve iyileştirme için sorunlu alanların belirlenmesinde süreç haritalarına ihtiyaç vardır. #Ensemble güçlü süreç haritalama yeteneği ile, tüm süreçleri modellemeye olanak sağlar. Tanımlanan iş süreçlerinin kuruma ne kadar değer kattığı bu şekilde ölçümlenir.

İş süreçleri, her kurumda birbirinden farklıdır ve bu sebeple iş süreçlerinin her kurum için özel çalışılması gerekir.

·        Kritik Önemli Süreçlerin Belirlenmesi

Kurumlarda devam eden pek çok faaliyet vardır. Bu faaliyetlerin bir bölümü kaliteli ve zamanında sonuçlanırken, bir başka bölümü ise gecikmeli ve kalitesiz sonuçlanıyor. Bu ikinci kategori para ve zaman kaybına yol açar. Aksayan işleri iyileştirmede ilk temel kuralı faaliyetlerin envanterinin çıkartılması ve bu faaliyetlerin zaman ve kaynak ihtiyacının belirlenmesidir.

Envanterin çıkarılmasında iş süreçleri yardımcı olur. İş süreçleri kurum içi pozisyonları ve görevleri belirler, iş yapma prosedürlerini şekillendirerek kurum amaçları doğrultusunda sunulan hizmet ve ürünlerin değerini direkt etkiler. Bu değeri arttırmak için ise özellikle problemli süreçlere odaklanılması gerekir.

·        Süreçlerin Olgunlaşma Seviyesi

Süreçlerin tespitinden sonra, en çok karşılaşılan durum, kurum içerisinde benimsetilememesidir. #Ensemble bunu önlemek için çalışanların katılımını ön planda tutar. Her süreç, programa katılanların geri bildirimleri ile modellenir. Portal üzerinden bildirilen görüşler bir havuzda toplanır. Kontrol ve işleme alma onayı için kullanıcılara süreçler gönderilir, alınan onaydan sonra süreçteki değişiklikler platformda paylaşılır.

İş süreçlerinin olgunlaştırılmasında süreklilik çok önemlidir. Bir yönetim kriteri olarak, iş süreci yönetimi, tüm kurumu baştan başa kapsayan bir anlayışı gerektirir.

Verimliliği arttırmak üzere tasarlanan #Ensemble, ürün veya hizmetin tasarımından müşteriye ulaşmasına kadarki süreçte toplanan verilerle hem kurumlar hem müşteriler için gelişimin sürekliliğini sağlar. Kısaca #Ensemble dijital bir süreç, strateji ve performans yönetim sistemidir.Bir cevap yazın