İş Akış Şeması Nedir?

İş akış şeması, bir iş akışı ile bir sorun türü arasındaki bir dizi ilişkiyi tanımlar. İş akışı şemaları her projede sorun türü kombinasyonları için farklı bir iş akışı kullanılmasını mümkün kılar. İş akış şemasını bir sürecinin baştan sona tüm adımlarının alınan kararlarla beraber görsel olarak gözler önüne serilmesi olarak özetleyebiliriz.

İş akış şemalarında ASME (Amerikan Makina Mühendisleri Odası) tarafından belirlenen, uluslararası geçerliliği olan iş akış şeması sembolleri kullanılmalıdır. İş akış şemaları durum tespiti yapmakta ve gerekli analizleri kolaylaştırmakta kurumlara yardımcı olan bir dokümandır. Bu nedenle iş akış şemaların doğru şekilde hazırlanması büyük önem taşır.

İş Akış Şeması Kullanmanın Faydaları Nelerdir

İş akış şeması kullanarak bir sonuca ulaşmak mümkün değildir, fakat incelenen süreç hakkında var olan bilgileri daha açık ve net olarak gözlemlemek mümkündür. İş akış şeması kullanmanın faydalarını aşağıdaki sizin için özetledik.

  • Tek bir dokümanda bütün süreç özetlenir ve kolayca algılanabilir.
  • Karmaşık iş süreçleri tüm ekip için çok daha anlaşır hale gelir.
  • Hangi ekip üyesinin sürece ne şekilde katkıda bulunabileceği ortaya çıkar.
  • İşleri önem derecesine göre ayırarak yönetmek için gerekli bakış açısını bize sunar.
  • Sorulan doğru soruların cevaplanması ile süreçteki sorunlu notların tespit edilmesi ve çözüme kavuşturulması kolaylaşır.
  • Süreçteki tüm ayrıntılar gözler önüne serilir.
  • Gerekli analizleri yapmak kolaylaşır.

İş Akış Şeması Nasıl Hazırlanır

İş akış şeması hazırlarken ilk yapılması gereken ilgili sürecin başlangıç noktasını doğru tespit etmektir. Sonrasında yapılan iş nedir, kim/kimler tarafından yapılmaktadır, ne şekilde yapılmaktadır, neden yapılmaktadır gibi önemli sorular tüm adımlar için cevaplanmalıdır. Şemadaki her adım mutlaka doğru iş akış şeması sembolü kullanılarak belirlenmelidir. Bunları yaptıktan sonra iş akış şemasını çizmeye başlayabiliriz.

Her yeni iş adımı ilgili sembol içerisine işin yazılmasıyla ortaya çıkarılır. O iş için uygun olacak sembolün seçilmesi büyük önem taşır. Adımların arasında da karar verilecek noktalarda ok üzerine cevaba göre “evet” ya da “hayır” cevapları yazılarak şema oluşturulur. Kullanılan okların yönü mutlaka iş akışının yönüne uygun olmalıdır.

İş akış şeması hazırlamak için tüm detayları düşünmek ve süreçleri doğru yansıtmak şart. Bu nedenle iş akış şeması üretmek için basit ve etkili bir çözüm arayanlara destek sunmak için Ensemble’ı yarattık. Ensemble ile semboller arasında kaybolmadan, vaktinizi verimli kullanarak iş akış şemanızı oluşturabilirsiniz. Sistem süreç ve performans yönetimi, eğitim ve bilgi paylaşımı amacıyla her seviyede ekip üyesinin rahatlıkla kullanabileceği Ensemble ile çok daha kolay ve hızlı bir şekilde iş akış şemanızı hazırlayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde size iş akış şeması nedir, neden kullanılmalıdır ve nasıl hazırlanır sorularının cevaplarını sunmaya çalıştık. Özellikle iş akış şeması hazırlarken detaylı bilgiye ulaşmakta zorlananların faydalanacağını umuyoruz. Konu hakkında soru ve yorumlarınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz.Bir cevap yazın