İş Akış Sistemine Neden İhtiyacımız Var?

Kurumlar, hedeflerine ulaşmak ve rakiplerine göre sürekli daha iyi konumda kalabilmek amacı ile teknolojik yenilikleri kullanarak, iş yapma biçimlerini sürekli iyileştirmek zorundadırlar. Yaşadığımız bilgi çağında, kâğıtsız ofis, takım çalışması, bilgi paylaşımı, elektronik iş, e-imza, arşivleme, şifreleme, faks, e-posta, SMS, mobil iş yapma, internet/intranet gibi yeni teknolojik araçlar ve çalışma kavramları firmalarda, doküman yönetimi ve süreç otomasyon sistemleri ihtiyacını gündeme taşımaktadır. Bu tip yazılımlar, kurumlarda, müşteri memnuniyeti, verimlilik, etkinlik, kurumsallık, standartlaşma, kalite, maliyet, motivasyon, hız, performans, otomasyon ve koordinasyon gibi yaşamsal göstergeleri iyileştirmektedirler.

Eba İş Akış Yönetimi

Rekabetin en üst seviyede olduğu günümüzde, karar alma sürecinin basitleştirilmesi, hızlandırılması, hizmetteki kalitenin arttırılması ve zamanın daha verimli bir şekilde kullanılması modern toplumsal yaşamın ve başarının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak da elektronik sistemlere dayalı teknolojilerin, kurumsal hizmetlerin sağlanmasında kullanılmaya başlanması, bu tip sistemlerin dünyada hızlı bir şekilde yayılmasını tetiklemektedir. Bu yaygınlaşmanın önümüzdeki süreçte daha da hızlanacağı tahmin edilmektedir. Kurumlar bu tip sistemlere yatırım yaparak; iş süreçlerini kontrol altına alır, oto kontrol sağlar, işlerin sürüncemede kalmasını önler, bilgiye erişim hızlanır, karar verme süresi kısalır ve bunun sonucu olarak da performansları artar. Elektronik olarak doküman ve süreç otomasyonu yapan kurumlar, süreçlerinin bürokratik maliyetinde önemli ölçüde tasarruf sağlayabilirler. Teknolojinin getirmiş olduğu bu avantajlar kurumlara uygulanmaya başlandığında, kurumsal süreçlerinin hızlandığı, veri tekrarının engellendiği ve karmaşık yapıdan basit yönetilebilir organizasyonlara dönüşümleri hızlandırabilir, bu değişimler kurumlara kısa süre içinde başarı getirmektedir. Bu tip sistemler, iş gücü maliyetlerinin tasarrufundan, kırtasiye giderleri tasarrufuna, ofis depo alanlarından, telekomünikasyon masraflarının azaltılmasına, bilgiye güvenli ve hızlı erişilmesine, fırsat avantajının sağlanmasına kadar birçok noktada kazançlar sağlamaktadır.Bir cevap yazın