Satın Alma Sözleşme Süreçlerinizi eBA Yazılımı ile Kolayca Yönetebilirsiniz.

Covid-19 tüm yaşantımızı kökünden değiştirmeye başladı diyebiliriz. Tüm dünya bu yeni sürece ayak uydurmaya, iş süreçlerini uyarlamaya çalışıyor. Klasik yöntemlerin bu süreçte işlevsel olmadığını söylemek gerek. Ama biliyorsunuz, krizlerde fırsatlar da gizlidir. Daha yeniye, teknoloji temelli bir sisteme geçiş yapmanın ise tam sırası. Çünkü eBA, firmalara yalnızca kısmi bir dijitalleşme değil, tüm iş süreçlerini dijital ortama aktarma şansı veriyor.

Gelecek ile ilgili yapılan planlamaların en büyük kısmını dijitalleşme oluşturmakta. Firmaların kendi iş akışlarını dijital ortama aktarmak için pek çok çalışma yapması bugün sıkça rastlanan bir durum. Yapılan araştırmaların neticesi kimi firma için son derece tatmin edici olabiliyorken, kimi firma aklındaki sorulara tam olarak yanıt bulamıyor.

Örneğin satın alma sözleşmeleri. Dijitalleşmeye sıcak bakmayan firmaların genellikle aklına takılan problem bu. Peki eBA yazılımı satın alma sözleşmeleri konusuna hangi tatmin edici yanıtları veriyor?

eBA ile Tüm Taraflar için Her Yönden Mükemmel Sözleşmeler

Satın alma sözleşmelerinin en önemli kısmı her açının net bir şekilde belirtilmiş olmasıdır. Doğru şekilde hazırlanmamış sözleşmeler sıkıntılı süreçleri de beraberinde getirmektedir. Peki iyi bir satın alma sözleşmesi neleri içermelidir?

  • Taraflar (işveren, işgören ve varsa 3. taraflar)
  • Sözleşmeye konu olan işin tanımı
  • İşin tamamlanma süresi
  • Anlaşılan iş fiyatı
  • Ödemenin yapılma şekli
  • Avans veya ön ödeme
  • Ödeme konusunda gösterilen teminatlar
  • İşveren yükümlülükleri (malzeme tedariki veya hizmetler)
  • İşgörenin yükümlülükleri
  • İşin gecikmesi durumunda uygulanacak cezalar

Görüldüğü üzere satın alma sözleşmeleri son derece açık bir şekilde hazırlanması gereken dokümanlar. Aksi takdirde hem işveren için hem de işgören için büyük yasal yaptırımlara sebebiyet verilebilir.

Firmaların dijitalleşme konusundaki bu çekinceleri, aslında en büyük faydaları olmaya aday. Çünkü eBA yazılımı kullanıcılarına, satın alma sözleşmelerinin mükemmel bir taslağını da sunuyor. Yapılacak işin özelliklerine göre ayarlanabilen bu taslak, eBA yazılımını kullanan firmalara büyük bir avantaj sağlıyor.

eBA ile İş Yükünü ve Riskleri Azaltın

Yasal bir sözleşmenin yapılması beraberinde riskleri de getirecektir. eBA yazılımı sayesinde firmanız için bu riskleri minimuma indirmeniz mümkün. eBA yazılımı ile gelen satın alma sözleşmesi taslağı mükemmel şekilde hazırlanmış sözleşmeler imzalamanızın önünü açıyor.

eBA yazılımı ayrıca sözleşmelerinizin takibini de yapıyor. Bitecek olan sözleşmelerin tespiti, iş bitiş tarihinin takibi ve çok daha fazla avantajı da beraberinde getiriyor. Dijital dönüşüm karlı ve sürdürülebilir bir iş hayatı için en önemli avantajınız olacaktır. Covid-19 dönemi ve sonrasında iş sözleşmelerini kafanıza takmamak için eBA yazılımı ile firmanızı dijitalleştirebilirsiniz.Bir cevap yazın